Brieven Achterberg te koop

HAARLEM, 4 NOV. Bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper zullen op 1 december 64 brieven van Gerrit Achterberg worden geveild. Dat heeft het veilinghuis gisteren bekend gemaakt.

Het gaat om 57 brieven in handschrift, zeven getypte brieven en een briefkaart, uit de periode 1944-1954. De brieven zijn gericht aan de inmiddels gepensioneerde journalist Hans Roest, die de collectie bij het veilinghuis heeft ingebracht. Roest steunde Achterberg indertijd financieel, onder andere door de rijmprent 'Schaatsenrijder' (1944) clandestien te publiceren. Uit de brieven blijkt een warme vriendschap tussen Roest en Achterberg, die in de brieven allerlei persoonlijke ontboezemingen doet. Zo schrijft hij op 27 maart 1944: “Ingesloten zijn drie verzen, waaruit U naar ik hoop een keuze zult kunnen doen voor de rijmprent. (...) Nu wij ons meervoudig kunnen spreken: 'wij zijn doodarm'.”

De inhoud van de brieven was al bekend. Wim Hazeu maakte er gebruik van voor zijn biografie van Achterberg. Handschriften van Achterberg komen zo goed als nooit op de markt. In mei 1990 kwam het Haarlemse veilinghuis in het nieuws door de veiling van een grote collectie kladschriften van gedichten van Achterberg. Die werden toen voor 116.000 gulden verkocht aan het Letterkundig Museum in Den Haag. De richtprijs voor de huidige collectie bedraagt 10 tot 15.000 gulden. Ook het manuscript van Schaatsenrijder zal worden geveild (richtprijs 2 tot 3000 gulden).