Bonn: misbruik voorwetenschap hard aangepakt

BONN, 4 NOV. Wie bij de handel in effecten in Duitsland gebruik maakt van voorkennis, bijvoorbeeld dankzij een positie in de raad van commissarissen, kan straks met een gevangenisstraf tot 5 jaar en/of een geldboete worden bestraft.

Dit stelt minister Theo Waigel (financiën, CSU) voor in een wetsontwerp dat hij gisteren naar de Bondsdag heeft gestuurd.

Waigels wetsvoorstel is er niet alleen op gericht om de zogenoemde “insider-handel” op Duitse beurzen tegen te gaan - tot nu toe bestond daaromtrent in de Bondsrepubliek nog slechts een vrijwillige “erecode” - maar wil in het algemeen vooral de beurs in Frankfurt ook wat het wettelijk regime betreft op één lijn brengen met concurrerende beurzen in het buitenland. De kwestie van effectenhandel met voorwetenschap kreeg een paar maanden geleden in Duitsland een extra gevoelige waarde toen bleek dat Franz Steinkühler, de inmiddels afgetreden voorzitter van de vakbond IG Metall, bij de handel in aandelen Fokker en Mercedes gebruik had gemaakt van kennis die hij als commissaris had (of kon hebben gehad).

Waigels wetsvoorstel - en met name de strafbaarstelling van voorwetenschap - had volgens een EG-richtlijn eigenlijk al midden 1992 van kracht moeten zijn. Nu zal het, na parlementaire behandeling, vermoedelijk pas in de loop van 1994 in werking treden. Uit een eerdere versie van het voorstel is nu een bepaling weggevallen waarin bankpersoneel en andere kenners van de effectenhandel werd opgedragen om potentiële beleggers steeds te waarschuwen over de risico's van handel met effecten. De SPD betreurt deze verandering en ziet daarin een illustratie dat de Duitse regering de verscherpte wetgeving niet van harte voorstelt.

De nieuwe wetgeving past overigens in de al eerder begonnen centralisatie van het Duitse beurswezen. Er komt een federaal registratiecentrum voor het toezicht op de effectenhandel, al moet in het overleg tussen de Duitse deelstaten nog worden beslist waar. Regels worden ook gesteld inzake meldings- en publikatieplicht bij overschrijding van 5, 10, 25 en 50 procent van het aandelenlkapitaal door één koper of een groep van samenwerkende kopers. Deze verplichting had volgens EG-afspraken trouwens eigenlijk al in 1991 moeten gelden. Een aanpassing aan de internationale praktijk wil voorts dat in Duitsland straks ook aandelen van vijf mark mogen worden uitgegeven, totnutoe was de geldende minimumgrens 50 mark.

    • J.M. Bik