Beleggingsresultaat Asian Tigers Fund stijgt met 58,4 pct

In vrijwel alle Aziatische landen waarin het door ABN Amro beheerde Asian Tigers Fund belegt, zijn de koersen dit jaar aangetrokken, zo deelt het fonds mee.

Mede dank zij de forse koersappreciatie van de beleggingen in het op 30 september verstreken boekjaar nam de omvang van het vermogen toe van 347 miljoen gulden tot ruim 1 miljard gulden. Over het boekjaar werd een beleggingsresultaat behaald van 58,4 procent. In oktober kwam daar nog 18,4 procent bij.

Eind september was 35 procent van het fonds belegd in Hongkong, 21,3 procent in Maleisië, 17,1 procent in Singapore, 11,5 procent in Thailand en 9,5 procent in andere landen, waaronder Indonesië. Aandelen Asian Tigers Fund worden verhandeld op de Amsterdamse effectenbeurs.