Andriessen wil debat over internationale concurrentie

DEN HAAG, 4 NOV. Minister Andriessen (economische zaken) wil een 'platform' van werkgevers en werknemers organiseren voor een debat over versterking van de concurrentiepositie van Nederland.

Met deze toezegging kwam hij gisteravond, bij de behandeling van zijn begroting, tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Verschillende fractiewoordvoerders verwezen naar Duitsland waar een commissie van onafhankelijke deskundigen na uitvoerige studie aanbevelingen heeft gedaan voor vergroting van het economisch aanpassingsvermogen en de groeidynamiek.

Andriessen voelt niets voor een groot onderzoek waar de kansen en bedreigingen van de internationalisering van de economie, de zogeheten globalisering, worden geïnventariseerd. De analyses van de EZ-nota 'Economie met open grenzen' en de verschillende vervolgnota's zijn volgens de minister toereikend. Het Kamerlid Van Gelder (PvdA) had aangedrongen op een “opfrissing” van de Economie met open grenzen.

Hoe het platform wordt georganiseerd, kon Andriessen nog niet aangeven, maar de bewindsman wil deze methode gebruiken om “kansen en knelpunten” voor het bedrijfsleven te ontdekken. Op “Clintonachtige” wijze wil Andriessen de discussie organiseren over de toekomst van de Nederlandse economie. Na zijn aantreden organiseerde de Amerikaanse president Clinton een televisie-debat over het Amerikaanse industriebeleid.

De minister herhaalde zijn pleidooi om de concurrentiekracht van Nederland te vergroten door bedrijven te stimuleren meer onderling samen te werken en daarbij ook onderzoeks-instituten te betrekken. Economische Zaken werkt aan zo'n dertig van dergelijke zogeheten clusters mee. Om deze samenwerking te stimuleren, kan worden volstaan met het budget van dertig miljoen gulden, aldus Andriessen. “Ik geloof niet zo in een BV Nederland, wel in vele BV's van clusters”, aldus Andriessen.