Aartsbisschop.

Aartsbisschop

In de krant van woensdag 3 november (Brits Hogerhuis stemt in met vrouw als priester, pagina 5) is de aartsbisschop van Canterbury, George Carey, abusievelijk aangeduid als kardinaal.

Philip Mees

In de necrologie van Philip Adriaan Jacob Mees (woensdag 3 november, pagina 2) is in de tekst en in de kop een onjuiste roepnaam vermeld. De kop had moeten zijn "Philip Mees 1907-1993' en niet "Jacob Mees 1907-1993'. De heer Mees is ook niet 84 jaar oud geworden, maar 86 jaar.

Echtscheidingsbureau

In de proefschriftrubriek van Paul Schnabel (W&O 28 okt.) komt de mededeling voor dat mevrouw mr. H. Lenters voorstelt om een echtscheidingsbureau in te richten bij de gemeentelijke sociale dienst. Dit moest zijn: bij het Gemeentehuis.