WVC: code voor kunstsponsoring ingesteld

ROTTERDAM, 3 NOV. Dat bedrijven sponsor zijn van culturele evenementen en instellingen is een positieve zaak, maar de staat moet de eerst verantwoordelijke blijven voor de continuïteit van de culturele sector. Dat zei minister d'Ancona (WVC) gisteren tijdens een conferentie over sponsoring in Amsterdam.

Cultuur mag niet te veel afhankelijk worden van het voor de economische ontwikkelingen gevoelige bedrijfsleven, zei de minister. Met name vernieuwende, controversiële kunstvormen, waarvoor niet snel geld van sponsors zal komen, moet door de overheid gesteund worden, meende zij.

De minister stelde een aantal gedragsregels voor kunstsponsoring in werking, opgesteld door een onafhankelijke commissie: de Code Cultuursponsoring. De Code gaat uit van vier criteria: de inhoudelijke en artistieke onafhankelijkheid moeten gewaarborgd zijn. Ten tweede moeten de gesponsorde voorzieningen toegankelijk blijven voor het publiek. Sponsors mogen zich niet mengen in bestuurlijke aangelegenheden van culturele instellingen die ze steunen. En tot slot moet er een acceptabele verhouding zijn tussen de bijdrage van de sponsor en de tegenprestatie van de gesponsorde. Jaarlijks is in de Nederlandse cultuursector zo'n tachtig miljoen gulden gemoeid met sponsoring, ongeveer 5 procent van de inkomsten van cultuurinstanties.