Wethouder Genet ziet geen reden af te treden

AMSTERDAM, 3 NOV. De Amsterdamse wethouder Genet (volkshuisvesting) ziet geen reden af te treden in verband met de zogenoemde 'splitsingsaffaire'. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van de CDA-fractie aan het college van B en W.

Door een hiaat in de woningwetgeving was het in Amsterdam een paar weken mogelijk zonder gemeentelijke vergunning woningen te splitsen. Notarissen, makelaars en het Amsterdams kadaster maakten in anderhalve week overuren om aan de enorme vraag van huiseigenaren te voldoen. Naar schatting zijn in ruim een week duizenden woningen in de stad gesplitst.

De CDA-fractie wilde van wethouder Genet weten of het waar was dat de gemeente Rotterdam drie maanden geleden al had gewaarschuwd voor een mogelijk hiaat in de nieuwe huisvestingswet. Volgens Genet heeft Rotterdam nooit schriftelijk gewaarschuwd. Wel heeft een Rotterdamse ambtenaar “op eigen initiatief” naar het Amsterdamse stadhuis gebeld. “Maar hij heeft de juiste persoon niet te pakken gekregen. Het was in de vakantieperiode.”

De wethouder ontkent dat de gemeenteambtenaren hebben zitten slapen. Volgens hem had de gemeente geen enkele aanwijzing dat de regelgeving ontoereikend was. Hij meent dat de bouwverordening van de gemeente in de regels voorzag, die de nieuwe huisvestingswet voorschreef. De hausse aan woningsplitsingen kwam voor de gemeente als “een complete verrassing”.

Wel betreurt Genet achteraf dat hij de raad niet eerder in een spoedvergadering heeft bijeengeroepen toen duidelijk werd dat sprake was van een hiaat. Nu werd op donderdag 14 oktober besloten tot een noodverordening, die echter pas de daaropvolgende woensdag door de gemeenteraad kon worden vastgesteld. Toch laat Genet bij monde van zijn woordvoerder weten dat “Amsterdam zijn huiswerk goed gemaakt heeft”.

Het CDA-raadslid F. Spit is echter nog steeds van mening dat de wethouder heeft 'geblunderd'. “Er is maar één verantwoordelijke voor deze blunder en dat is wethouder Genet.” Als blijkt dat de woningwetgeving inderdaad een hiaat vertoonde, moet de Amsterdamse wethouder aftreden, vindt het CDA-raadslid. Op 21 december doet de Raad van State een uitspraak over de Amsterdamse bouwverordening.

Wethouder Genet zal er alles aan doen de gevolgen van de splitsing zoveel mogelijk te beperken. “Wie heeft gehoopt dat hij zonder aanvullende bouwkundige voorzieningen aan het splitsen kon gaan, die komt ons nog tegen.”