Vrijwilligerswerk als schuld wordt gesaneerd

ROTTERDAM, 3 NOV. Rotterdammers moeten vrijwilligerswerk doen als zij de sociale dienst vragen hun schuld te saneren. Die tegenprestatie moet geen verplichtend karakter hebben. Het college van B en W heeft de sociale dienst deze week gevraagd dit voorstel, afkomstig van het gemeentelijk projectbureau sociale vernieuwing, te onderzoeken.

Jaarlijks raken ongeveer duizend Rotterdammers zo diep in de schulden, dat ze bij de sociale dienst moeten aankloppen voor krediet en een afbetalingsregling. Niet alleen uitkeringstrekkers, maar ook mensen met een minimumloon komen voor deze regeling in aanmerking. In Rotterdam heeft de sociale dienst in de afgelopen zeven jaar 13.000 aanvragen voor een schuldsanering behandeld. De helft werd gehonoreerd. De gemiddelde schuld ligt tussen de zes- en tienduizend gulden, het verleende krediet gemiddeld drieduizend gulden.

De sociale dienst verliest per transactie ongeveer zevenhonderd gulden aan 'apparaatskosten': 'vrijgemaakte' ambtenaren, kantoorruimte en dergelijke. Het projectbureau sociale vernieuwing wil nu onder het motto 'Doe wat voor je stad' dat aanvragers die kosten door vrijwilligerswerk compenseren.

H. Huitink van het projectbureau sociale vernieuwing meent dat het vrijwilligerswerk niet verplichtend moet zijn. “Het is geen straf, het gaat om het geven van bijlessen, toezicht op speeltuinen, rijden van wijkbussen of kantinewerk in een bejaardensoos. Als je dat verplicht stelt, moet je weer een controle-apparaat optuigen en worden de kosten driemaal zo hoog. Mensen die een schuldsanering aanvragen, staan toch met de pet in de hand. Deze regeling geeft ze de kans iets terug te doen. Daarom moet er geen stok achter de deur zijn. Ik denk dat tachtig procent van de mensen er wel iets voor voelt.”

De Rotterdamse sociale dienst wordt door het voorstel van het college ietwat overvallen. “We moeten nog nadenken of dit werkbaar is. Moeten we er een aparte organisatie omheen bouwen, of moeten we ze gewoon doorsturen naar het vrijwilligerswerk?”, aldus een woordvoerder.