Voorzitters beurs, optiebeurs akkoord over samenwerking

AMSTERDAM, 3 NOV. Beursvoorzitter drs. B.F. baron van Ittersum en optiebeurs-directeur mr. J. Kuiper zijn het eens over verregaande integratie van beide beurzen.

Als het aan beide beursvoorzitters ligt zullen optiebeurs en effectenbeurs morgen in een gezamenlijke bestuursvergadering tot een principe-overeenkomst over samenwerking besluiten.

Volgens betrouwbare bronnen wil het 'joint executive committee', waarin de dagelijkse besturen van beide beurzen zitting hebben, morgen “de knoop doorhakken”, ondanks een aantal obstakels voor het samengaan van beide beurzen. Die obstakels zouden dan later moeten worden geslecht.

Van Ittersum en Kuiper volgen daarmee het advies in een vertrouwelijk rapport van de organisatie-adviseurs Coopers & Lybrand. Per saldo acht Coopers & Lybrand de voordelen van samenwerking groter dan de nadelen. Het rapport, opgesteld in opdracht van beide beurzen, noemt als een van de belangrijkste obstakels voor samenwerking dat beide beurzen al fors hebben geïnvesteerd in de vernieuwing van hun handelssystemen.

Volgens de organisatie-adviseurs zou verregaande samenwerking tussen beide beurzen een jaarlijkse kostenbesparing van circa 10 miljoen gulden opleveren.

Coopers & Lybrand acht het echter nog te vroeg voor een 100 procent-fusie tussen twee zo verschillende organisaties. Coopers adviseert vooralsnog de bestuurlijke top van de organisaties in elkaar te schuiven en ondersteunende diensten als administratie, automatisering en public relations te laten samengaan.

Volgens Coopers & Lybrand is het technisch niet mogelijk de nieuwe handelssystemen die in voorbereiding zijn aan elkaar te koppelen. Bij de diensten die zich bezighouden met zelfregulering, zoals het controlebureau van de beurs, zijn weinig besparingen te verwachten. Directeur Kuiper van de optiebeurs wees er eerder deze week op dat de EOE-optiebeurs jaarlijks een winst maakt van 10 miljoen gulden, terwijl de effectenbeurs een verlies maakt van 10 miljoen gulden.