Veronica voor zes ton huisomroep van olympisch comité

ROTTERDAM, 3 NOV. Eind deze maand zal er zes miljoen gulden beschikbaar zijn voor atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Lillehammer (1994) en Atlanta (1996). Gisteren maakte NOC*NSF bekend dat bijna de helft van dat bedrag nu al binnen in. De internationale sportmarketing groep ISL neemt daarvan het grootste deel voor haar rekening (2,3 miljoen gulden), zes ton komt van de omroeporganisatie Veronica. De gesprekken met een zogenoemde Top-Voor-Top sponsor die de andere drie miljoen zal inbrengen zijn in een afrondend stadium.

Door de sponsorovereenkomst van Veronica met het olympisch comité heeft de omroep het eerste recht op (televisie)boodschappen van NOC*NSF - de koepelorganisatie die is ontstaan uit een fusie van Olympisch Comité metSport Federatie - en is daarmee min of meer de huisomroep van het NOC geworden. “Als wij met een idee komen om een boodschap via de televisie uit te dragen zullen we daar het eerst mee naar Veronica gaan”, verwoordt NOC*NSF voorzitter Wouter Huibregtsen de strekking van de overeenkomst. Volgens Riens Meijer, directeur van Veronica en sinds kort bestuurslid van NOC*NSF speciaal belast met het zoeken naar sponsors, is er in het contract geen exclusiviteit in berichtgeving bedongen. Hij voorziet geen wrijvingen met andere omroeporganisaties omdat Veronica toch vooral kiest voor een specifieke, naar amusement neigende benadering van de sport.

Wel staat vast dat Veronica van plan is tijdens de Olympische Winterspelen uitzendigen te verzorgen vanuit het Holland House, het ontmoetingscentrum dat NOC*NSF inricht in Hamar vlakbij de schaatsbaan. De uitzendrechten van de olympische wedstrijden zijn voor Nederland in handen van de NOS. Volgens Huibregtsen hebben ook andere omroepen vrij toegang tot het Holland House en zal er in de berichtgeving buiten de stadions geen beperkingen gelden voor derden. “Gezien de neutrale positie naar de media toe zouden we ons dat niet kunnen veroorloven.”

Wel verleent NOC*NSF speciale diensten aan de nieuwe partner. Nu er is besloten dat er in Noorwegen programma's gemaakt zullen worden moeten er extra persaccreditaties komen, terwijl de inschrijving daarvoor al een jaar geleden is gesloten. Frits Suèr, die volgens een overeenkomst tussen de al afgehaakte sponsor Nationale Nederlanden en het olympisch comité in Noorwegen en Atlanta als perschef optreedt, heeft laten weten “fricties en botsingen” te voorzien indien een televisieploeg van Veronica nadrukkelijk bij de Spelen aanwezig zal zijn. Volgens hem zal daar, omdat het organisatiecomité vooralsnog weigert extra perskaarten te verstrekken, in Noorwegen geen sprake van zijn.