Van Dijk onderzoekt beloningen Maastricht

MAASTRICHT, 3 NOV. Oud-minister C.P. van Dijk heeft van het Maastrichtse college van B en W carte blanche gekregen om te onderzoeken of ambtenaren van de gemeente Maastricht bijzondere vergoedingen hebben ontvangen die niet passen in het wettelijke beloningssysteem.

Alle gemeenteambtenaren worden op straffe van disciplinaire maatregelen verplicht de informatie te verschaffen waar de onderzoekers om vragen. Als er strafbare feiten aan het licht komen, wordt direct aangifte gedaan bij Justitie. Van Dijk denkt het werk met steun van drie accountants in drie maanden tijd te kunnen klaren.

Het gemeentebestuur wil met het onderzoek, dat op aandrang van de vakbonden AbvaKabo en CFO is ingesteld, een eind maken aan de stroom van geruchten dat hoge ambtenaren de afgelopen jaren buiten de regels om zijn beloond. In een eerste analyse, die Van Dijk dit voorjaar heeft gemaakt, zijn al een groot aantal aanwijzingen gevonden dat de regels voor bijzondere beloningen onjuist werden toegepast.

Diverse ambtenaren, die geen aanspraak konden maken op overwerkvergoedingen, hebben de afgelopen jaren royale beloningen in natura ontvangen. Zij mochten hun huis op rekening van de gemeente laten schilderen, kregen een schilderij of een vouwcaravan cadeau of mochten een 'educatieve reis met een hoog recreatief gehalte' maken. Anderen werden beloond met een 'gestolen fiets-vergoeding' of 'benzine tegen gereduceerd tarief'. De douceurtjes werden creatief in de boeken verwerkt.

De burgemeester en de wethouders vallen niet onder het onderzoek. Zij zijn wel verplicht informatie te verschaffen als de onderzoekers daarom vragen. Volgens het college zijn in de eerste analyse van Van Dijk geen aanwijzingen gevonden dat collegeleden onrechtmatig zijn beloond. Wel moesten dit jaar twee wethouders aftreden nadat er aanwijzingen waren gevonden dat zij giften hadden ontvangen van bevriende aannemers.