Radio N-Holland wil samen met AT5

HAARLEM, 3 NOV. Radio Noord-Holland begint binnenkort verkennende besprekingen met het Amsterdamse televisiestation AT 5 over samenwerking.

Dat heeft het radiostation gisteren bekendgemaakt. De regionale omroep heeft verder meegedeeld dat in het kader van een reorganisatie begin volgend jaar zeven van de tachtig arbeidsplaatsen verdwijnen. Gedwongen ontslagen zullen worden voorkomen. Volgens directeur/hoofdredacteur Huib Elzerman van Radio Noord-Holland heeft AT 5 te kennen gegeven dat ze haar verzorgingsgebied op termijn wil uitbreiden en daartoe wil samenwerken met de radio. Radio Noord-Holland is gemachtigd om provinciaal radio- èn televisieprogramma's aan te bieden. Elzerman meent dat uitbreiding voor AT 5 onontkoombaar is, omdat de economische basis van het tv-station thans te smal is. Samenwerking past bovendien in het streven van minister D'Ancona (WVC) om te komen tot gewestelijke omroepen.