Papierbranche aarzelt over prijsstijging

ROTTERDAM, 3 NOV. In navolging van de aangekondigde prijsverhogingen van de Zweedse papierproducent Stora, beraden ook Nederlandse fabrikanten zich op dergelijke stappen. Bij de Nederlandse uitgevers bestaat echter grote twijfel over de haalbaarheid van prijsverhogingen.

Stora, dat in de Europese papierindustrie marktleider is, kondigde deze week aan de prijzen van krantenpapier vanaf 1 januari met vijf tot vijftien procent te verhogen. Ook voor andere papiersoorten wil de onderneming hogere tarieven in rekening brengen. De stap is bedoeld om de resultaten, die de afgelopen jaren vooral door de grote overcapaciteit op de wereldmarkt voor papier sterk onder druk zijn komen te staan, te verbeteren.

“Het was onmiskenbaar nodig om de prijzen te verhogen”, stelt T. Ellenbroek, directiesecretaris van de Nederlandse krantenpapierproducent Parenco. Parenco heeft zelf ook zwaar te lijden onder de prijzendruk op de markt. Vorig jaar maakte de onderneming, die volledig onderdeel is van het Duitse concern Haindl, na belasting een verlies van 8,5 miljoen gulden. Parenco bevestigt dat ook binnen de eigen onderneming plannen bestaan om de prijzen te verhogen, al staan dit volgens de onderneming los van de aankondiging van Stora. De papierproducent wil niets loslaten de prijsstijgingen.

Bij het papierconglomeraat KNP BT is men “niet verbaasd” over het besluit van Stora. KNP BT heeft zelf geen directe plannen voor een tariefsverhoging. “Wij studeren nog op de papierprijzen”, aldus de woordvoerder. Probleem is volgens KNP BT dat in de situatie van overcapaciteit, die heeft geleid tot de prijzendruk, nog geen verandering is gekomen.

De voordurende overcapaciteit is voor de Nederlandse uitgevers de reden om sceptisch te reageren op het besluit van Stora. Volgens M. van Boekel, directielid van de Nederlandse Dagbladunie, neemt het aanbod van papier nog steeds veel sneller toe dan de vraag en bevinden de papierproducenten zich dus in een slechte uitgangspositie om prijsverhogingen op te leggen. “Wat ons betreft valt er over een stijging van de prijs niet te praten”, aldus Van Boekel.