'MOOZ-bijdrage' volgend jaar lager

UTRECHT, 3 NOV. Volwassenen zullen naast de premie voor hun particuliere ziektekostenverzekering volgend jaar 27,60 gulden (2,30 gulden per maand) moeten betalen als 'MOOZ-bijdrage'.

Dat is 4,80 gulden minder dan dit jaar. De zogenoemde omslagbijdrage WTZ blijft 414 gulden per jaar. De MOOZ-bijdrage gaat naar de ziekenfondsen omdat daar relatief meer ouderen zijn verzekerd dan bij de particuliere verzekeraars. Ouderen kosten gemiddeld meer dan jongeren. Sinds 1987 moeten mensen op hun 65ste verzekerd blijven op de manier waarop ze dat op dat moment zijn. Een particulier verzekerde wiens inkomen na zijn pensioen tot onder de inkomensgrens voor het ziekenfonds daalt, blijft dus toch particulier verzekerd. Daardoor wordt het relatieve “overschot” aan ouderen bij de ziekenfondsen geleidelijk kleiner, zodat ook de MOOZ-bijdrage langzaam kan zakken.