Met verwerking afval kan goud verdiend worden

Met verwerking van afval is geld te verdienen. Twee Amerikaanse bedrijven, BFI en Waste Management, hebben een belangrijke positie verworven op de sterk gegroeide Nederlandse afvalmarkt. Nieuwe concurrentie komt van gemeenten die gaan samenwerken. En de overheid blijft voorlopig 'aan de poort' van de verbrandingsoven staan.

""Ik denk dat bij meer marktoriëntatie de landbouworganisaties zich minder op de politiek gaan richten. Ze moeten in het belang van hun leden meer een verbinding gaan vormen tussen de producent van primaire grondstoffen en de markt.''

    • Jasper Enkelaar