Meer garantie voor uitvoer

DEN HAAG, 3 NOV. Het garantieplafond voor exportkredieten wordt verhoogd van 20 tot 25 miljard gulden. Minister Kok (financiën) heeft dit gisteren de Tweede Kamer in een brief laten weten.

De verhoging van het plafond houdt verband met het openstellen of verruimen van de dekkingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld Kazachstan, Polen en Vietnam. Bij de exportkredietverzekerig gaat het om zogeheten politieke risico's. Voor de verzekering van commerciële risico's zijn exporteurs op de Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij (NCM) aangewezen.

Eerder dit jaar verhoogde de overheid het garantieplafond al van 10 tot 20 miljard gulden. Tot en met september is hiervan ruim 18 miljard gulden gebruikt, terwijl voor 9,4 miljard gulden aan aanvragen is ingediend. Hoeveel hiervan zullen worden goedgekeurd is nog onbekend. Minister Kok verwacht echter dat het plafond van 20 miljard gulden niet toereikend zal zijn.