Maij blijft bij beleid intrekking rijbewijzen

DEN HAAG, 3 NOV. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) houdt onveranderd vast aan haar beleid om jaarlijks 10.000 rijbewijzen van automobilisten in te trekken op grond van psychiatrische rapportages. Om zo'n rapportage kan het ministerie verzoeken als een berijder van een motorvoertuig een overtreding of een misdrijf pleegt.

Het Centraal Medisch Tuchtcollege gaf vorige week vijf waarschuwingen aan medisch specialisten die de minister op grond van ongefundeerde prognoses over rijgedrag adviseerden rijbewijzen in te trekken. In een reactie daarop laat de minister weten geen aanleiding te zien het regiem te veranderen.

Deze procedure op grond van de Wegenverkeerswet - het gaat meestal om mensen die bij controle meer dan twee promille alcohol in hun bloed bleken te hebben - staat los van een veroordeling van een automobilist door de rechter. Bij de vijf gevallen waarin psychiaters en een internist een waarschuwing van het Centraal Medisch Tuchtcollege kregen bleek de prognose niet verantwoord en was er geen psychiatrische beschouwing met een begrijpelijke en logische onderbouwing.

Vorige maand heeft de voorzitter van de Vereniging voor Psychiatrie, professor dr. F.G. Zitman in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde geconcludeerd dat psychiaters meestal niet in staat zijn om te voorspellen hoe iemand zich in de toekomst in het verkeer zal gedragen. Volgens een woordvoerster van het ministerie van verkeer en waterstaat wordt ondanks de uitspraken van het college onverkort doorgegaan met het zenden van automobilisten naar psychiaters. Naar aanleiding van eerdere klachten over de kwaliteit van de psychiatrische rapporten heeft het ministerie in mei van dit jaar door een werkgroep een protocol laten maken, waaraan keurende psychiaters zich moeten houden. De begeleidende brief bij deze richtlijn stelde dat in het rapport een medische beoordeling staat, gebaseerd op een minimum aantal vaste punten. Daardoor zou verweer mogelijk zou zijn bij een medisch-inhoudelijke toetsing, zoals vorige week bij het Centraal Medisch Tuchtcollege is gebeurd.

De Rotterdamse advocaat mr. J.H.J. Rijntjes, die de vijf gevallen aan het Centraal Medisch Tuchtcollege had voorgelegd, gaat naar aanleiding van de uitspraken van vorige week nieuwe stappen ondernemen. Zo zal hij voor één van zijn cliënten, die nog steeds zijn rijbewijs kwijt is en twee maal door een psychiater werd 'onderzocht', op grond van de uitspraak van het college van het ministerie een nieuw rijbewijs eisen, zonder een nieuwe medische keuring. Rijntjes had één van deze gevallen ook al aanhangig gemaakt bij de Nationale Ombudsman.