Kamer: SER moet blijven adviseren

DEN HAAG, 3 NOV. De regering blijft wettelijk verplicht over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid adviezen te vragen aan de SER. Een voorstel van de VVD deze verplichting af te schaffen stuit in de Tweede Kamer op een meerderheid van CDA en PvdA.

De Tweede Kamer zette vandaag de behandeling voort van het initiatief-wetvoorstel van de VVD, dat vanachter de regeringstafel werd verdedigd door de Kamerleden Bolkestein, Linschoten en Rempt. De VVD hoopte op steun van de PvdA bij haar voorstel, om zo via een brede, 'paarse' coalitie (met tevens D66 en Groen Links) de invloed van de SER, en dus de sociale partners, drastisch te beknotten. Het CDA heeft zich van meet af aan tegen het VVD-voorstel gekeerd.

Het Tweede-Kamerlid Van Nieuwenhoven van de PvdA maakte gisteren duidelijk dat haar fractie het met de strekking van het initiatief-wetsvoorstel eens is, maar toch kiest voor de lijn die het kabinet heeft getrokken. Zij overwoog samen met het CDA het VVD-voorstel zodanig te wijzen, dat het wordt omgezet in het compromis dat minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) eerder dit jaar met werkgevers en werknemers sloot.

Aanvankelijk wilde ook het kabinet van de adviesverplichtingen af. Dat is later omgezet in de afspraak dat voortaan alleen over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid de SER moet worden geraadpleegd en dat het kabinet van die regel mag afwijken als daar dringende redenen voor zijn.

Het akkoord dat het kabinet met de sociale partners heeft gesloten, moet nog als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd; het wachten is op een advies van de Raad van State.