JACOB MEES 1907-1993; Bankier, kerkbouwer

In het familiegraf in Rotterdam-Hillegersberg is gisteren Philip Adriaan Jacob Mees bijgezet.

Mr. Ph.A.J. Mees die 84 jaar oud werd en vorige week in Rotterdam overleed, was in zijn actieve leven bankier en kerkbouwer. In 1937 werd hij op 30-jarige leeftijd firmant van R. Mees & Zoonen. Na de tweede wereldoorlog speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de fusie met het Amsterdamse bankiershuis Hope & Co waaruit Bank Mees & Hope N.V. ontstond. In 1965 moest Mees wegens ernstige hartklachten terugtreden. Lid van de Raad van Commissarissen van Mees & Hope bleef hij echter nog tot 1979.

Behalve als bankier, commissaris bij diverse Rotterdamse bedrijven, waaronder de Koninklijke Rotterdamse Lloyd en werf Van der Giessen-De Noord en bestuurslid van het Sophia Kinderziekenhuis, was hij ook actief op kerkelijk terrein. De familie Mees heeft lange tijd een vooraanstaande rol gespeeld in het protestants-christelijke leven in de Maasstad. Zo was dat al in 1680 toen G. Mees predikant in Rotterdam was.

Jacob Mees heeft zich zeer ingespannen voor de restauratie van de in de meidagen van 1940 gebombardeerde Grote of St. Laurenskerk. Net als vele familieleden voor hem zat Jacob Mees in het bestuur van deze kerkgemeente. Dat de Laurenskerk na de oorlog volledig gerestaureerd kon worden, was vooral aan hem te danken. Zo wist hij door zijn connectie met de toenmalige minister van financiën, P. Lieftinck er in 1951 voor te zorgen dat het rijk een belangrijk deel van de restauratiekosten voor zijn rekening nam. In 1960 bood Mees namens het bankiershuis aan de stad Rotterdam de zwaarste luidklok van het carillon van de Laurenstoren aan. Bij bijzondere gelegenheden, zoals gisteren bij zijn begrafenis, wordt die geluid.