Gyllenhammar levert zelfkritiek; Parijs bereid tot concessies aan Volvo AB

PARIJS, 3 NOV. De Franse regering wordt mogelijk gedwongen water in de wijn te doen inzake de voorwaarden voor de fusie Renault-Volvo. In Parijs wordt ingezien dat misschien meer nodig is dan het uitleggen van Frankrijks goede bedoelingen.

Het verzet van Volvo's Zweedse aandeelhouders leidde gisteren tot uitstel met een maand van de beslissende vergadering van aandeelhouders. Het verzet in Zweden is op het laatste moment aanzienlijk toegenomen, nadat bekend werd dat de Franse regering de laatste weken nog extra voorwaarden bedongen heeft.

Eén daarvan voorkomt dat na afstoting van het meerderheidsaandeel in Renault, dat nu nog in handen is van de Franse staat, een beslissend blok van de aandelen in de nieuwe maatschappij in handen van Volvo kan komen. Parijs legt uit dat die clausule is gericht tegen concurrenten. Parijs wil een blok aandelen in handen houden om de vijandige buitenwacht op afstand te houden. Dat is gebruikelijk bij alle bedrijven die op het ogenblik geprivatiseerd worden. De bepaling heeft in Zweden kennelijk de angst versterkt dat de Franse overheid zich nooit echt uit het bedrijf zal terugtrekken. De fusie riekt in dat perspectief naar nationalisatie van een Zweeds particulier bedrijf door de Franse staat.

De Franse minister van industrie, Longuet, heeft bij herhaling beweerd dat het hebben van een stabiele kern ook de versnipperde aandeelhouders in Zweden de stabiliteit kan bieden die hun investering ten goede komt. In Parijs zou men eventueel vóór de uitgestelde aandeelhoudersvergadering van Volvo de beloofde privatisering feitelijk in gang kunnen zetten. Aldus zou een deel van de zorgen bij de Zweedse aandeelhouders kunnen worden weggenomen.

Volvo-topman Pehr Gyllenhammar sprak gisteren voor de Zweedse radio de verwachting uit dat de fusie-overeenkomst op enkele punten zal worden gewijzigd. Zweedse kranten noemde het uitstel van de aanvankelijk op 9 november vastgestelde aandeelhoudersvergadering een overwinning voor de aandeelhouders. Nadat enkele weken geleden al enkele kleinere aandeelhouders zich tegen de fusie hadden verklaard, keerden de afgelopen week ook enkele grotere institutionele beleggers zich tegen de fusie.

Zij verwijten Gyllenhammar dat hij Volvo te goedkoop van de hand heeft gedaan aan de Fransen, die in de nieuwe combinatie Volvo-Renault RVA een meerderheidsbelang van 65 procent hebben verworven. Ook wordt de Volvo-topman verweten dat hij vitale informatie over de fusie heeft achtergehouden inzake het 'gouden aandeel' dat de Franse overheid in Renault behoudt en dat de regering in Parijs - zolang Renault nog niet is geprivatiseerd - onevenredig veel zeggenschap geeft. Gisteren trok Gyllenhammar voor de Zweedse radio het boetekleed aan, waarbij hij niet uitsloot dat hij persoonlijke consequenties zal verbinden aan de kritiek die tegen de fusieplannen is gerezen. “Deze fusie is zo groot en zo belangrijk, dat het om meer gaat dan om mijn persoon”, verklaarde de bestuurzvoorzitter bescheiden. (Reuter)

    • Marc Chavannes