Geneesmiddel tegen hemofilie niet vergoed

AMSTELVEEN, 3 NOV. Een nieuw geneesmiddel voor hemofilie-patiënten zal niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) daar op dit moment niet in voorziet.

De commissie van de Ziekenfondsraad die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) moet adviseren over de indeling van medicijnen in het GVS zegt de gang van zaken te betreuren.

Het gaat om het middel Recombinate van de Amerikaanse firma Baxter. Het is de eerste anti-hemofiliefactor 8, die met behulp van de recombinant DNA-techniek door dierlijke cellen wordt gemaakt. Een vergelijkbaar produkt van de Duitse firma Bayer zal binnenkort op de markt komen. Door de nieuwe produktiewijze zijn hemofilie-patiënten niet langer afhankelijk van de stollingsfactor, die uit menselijk donorbloed moet worden gewonnen.

In het het GVS zijn onderling vergelijkbare medicijnen in clusters ingedeeld, waarbij steeds een gemiddelde prijs als ijkpunt geldt. Krijgt de patiënt iets duurders voorgeschreven, dan moet hij het verschil zelf bijbetalen. Deze geclusterde geneesmiddelen staan op 'lijst 5' van het GVS. Daarnaast is er een 'lijst 6', waarop medicijnen staan die wegens hun unieke karakter niet kunnen worden geclusterd. Simons heeft uit bezuinigingsoverwegingen bepaald dat op die lijst zes sinds 1 juli voor de duur van een jaar geen nieuwe medicijnen kunnen worden geplaatst, tenzij het om middelen gaat voor ziekten waarvoor nog geen middelen bestaan.

Bij Recombinate is daar geen sprake van, omdat er al een humaan middel bestaat. Het kan evenmin worden geclusterd op lijst vijf omdat er (nog) geen vergelijkbare recombinantstollingsfactoren zijn. De patiënt zal het dus volledig zelf moeten betalen.

Vorige week liet de vereniging van hemofilie-patiënten zich bezorgd uit over de continuïteit van de voorziening van het humane anti-hemofoliefactor 8 door het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB) in Amsterdam. Het CLB rondt deze maand een verbouwing van de produktie-afdeling af om te voldoen aan de Europese richtlijnen. De directeur van het CLB, prof. dr. E.J. Ruitenberg verzekert echter dat de continuïteit van de levering van het produkt gegarandeerd is. Het CLB verstrekt nu naast het Nederlandse produkt ook een produkt uit Amerika, waarbij verzekerd is dat ze afkomstig zijn van gecontroleerde en onbetaalde donors, zodat een maximale veiligheid is gegarandeerd.