Geheim overleg Kroaten en Kroatische Serviërs mislukt

OSLO, 3 NOV. In Oslo zijn geheime besprekingen tussen afgezanten van de Kroatische regering en van die van de 'republiek Krajina' - het door de Kroatische Serviërs beheerste gebied in Kroatië - mislukt. Volgens de Kroatische Serviërs heeft president Tudjman van Kroatië het geheime overleg, dat maandag begon en vandaag zou moeten worden beëindigd, getorpedeerd. De Serviërs hebben het vanochtend afgebroken.

Aan het geheime overleg in Oslo wordt namens de Kroatische regering deelgenomen door de chef van de geheime dienst, Hrvoje Sarinic, en namens de eenzijdig uitgeroepen 'Servische republiek Krajina' door 'president' Goran Hadzic, zijn 'minister van buitenlandse zaken' en de opperbevelhebber van zijn leger. De Kroatische Serviërs beheersen een gebied dat ongeveer een kwart van de totale oppervlakte van Kroatië beslaat.

Volgens de Kroatische Serviërs verliep het overleg zeer voorspoedig, tot president Tudjman gisteren zijn delegatie “dringende instructies” stuurde waarin de Krajina werd gedefinieerd in termen die voor de Kroatische Serviërs niet aanvaardbaar waren en die erop neerkwamen dat de Krajina deel uitmaakt van de republiek Kroatië; zo werd naar wegen en economische hulpbronnen in de Krajina verwezen als onderdelen van het transport- en het economische systeem van Kroatië. Die benadering werd door de Kroatische Serviërs “resoluut afgewezen”. Volgens hen kwamen de instructies van Tudjman neer op “een complete wijziging van de uitgangspunten van de onderhandelingen”.

Voordat het overleg vastliep werd in Oslo gezegd dat het zo voorspoedig verliep dat Tudjman en zijn Servische ambtgenoot Milosevic elkaar binnenkort in Oslo zouden ontmoeten en dat een eventueel akkoord over de toekomst van de Kroatische Krajina de weg zou effenen voor achtereenvolgens een economische en een politieke normalisatie tussen Kroatië en Servië.

Tudjman zelf liet gisteren weten bereid te zijn binnen twee weken een akkoord te sluiten over een beëindiging van alle vijandelijkheden met de Kroatische Serviërs, die naar zijn zeggen “garanties voor plaatselijke en culturele autonomie” binnen Kroatië zouden kunnen krijgen. Die autonomie zou zich moeten uitstrekken over de districten Knin (in het zuiden) en Glina (in het noorden) waar de Serviërs volgens de volkstelling van 1991 een absolute meerderheid van de bevolking uitmaakten; de culturele autonomie voor de Kroatische Serviërs zou voor het hele grondgebied van Kroatië gelden. (AFP)