EG-zinksmelters gaan saneren

BRUSSEL, 2 NOV. De Europese zinkindustrie is bereid om op korte termijn over te gaan tot sanering en bedrijfssluitingen om zo het toegenomen Oosteuropese aanbod van goedkoop zink het hoofd te bieden.

Dat heeft Eurométaux, de overkoepelende organisatie van Europese metaalverwerkende industrieën, gisteren in Brussel bekend gemaakt. In september riep Eurométaux de hulp in van de Franse oud-minister van industrie Strauss-Kahn om te onderzoeken of de Europese zinksmelters tot een vrijwillige reorganisatie konden komen. Zij hebben zich daartoe inmiddels bereid verklaard en zullen hun plannen voorleggen aan de Europese Commissie. Als die geen bezwaar heeft zal in december uitvoering worden gegeven aan de voorstellen. Onbekend is nog waaruit de herstructurering zal bestaan. Billiton Nederland, met het Australische Pasminco mede-eigenaar van de zinksmelterij Budelco in Brabant was niet bij het overleg betrokken. Budelco behoort tot de drie grootste van de 13 Europese zinksmelters en heeft 600 werknemers. De Westeuropese zinkindustrie kampt sinds het einde van de jaren tachtig met een groeiende import uit Oost-Europa. Daardoor is er sprake van een overschot. Vooral de voormalige Sovjet-Unie overstroomt West-Europa met zink, aluminium, nikkel, koper en lood om aan deviezen te komen.