Den Haag zal asielzoekers opvangen

DEN HAAG, 3 NOV. De colleges van B en W van Den Haag en Wassenaar zijn akkoord gegaan met de tijdelijke opvang van vijfhonderd asielzoekers in barakken van het voormalige ministerie van VROM aan de Van Alkemadelaan. De asielzoekers mogen tot 1 april 1994 gehuisvest blijven in de barakken.

Minister d'Ancona (WVC) had vorige week een dringend beroep gedaan op de gemeenten om 650 tot duizend asielzoekers tijdelijk op te nemen. Beide gemeenten vonden dat aantal te groot. B en W van Den Haag verklaarden gistermiddag dat de opvang van asielzoekers “een verantwoordelijkheid is van rijk en gemeenten, waaraan elke gemeenten naar vermogen dient bij te dragen”.

De voormalige gebouwen van het departement liggen op het grondgebied van de gemeente Wassenaar. Den Haag is eigenaar van de grond. De opstallen, die aan het Rijk toebehoren, zullen na 31 maart worden gesloopt om plaats te maken voor de oorspronkelijke bestemming van het terrein, de nieuwbouw van de Koninklijke Marechaussee.