Concurrent wil onderzoek naar diefstal bij SDU

ROTTERDAM, 3 NOV. Het Amerikaanse bedrijf Graphic Security Systems Corporation (GSSC) wil dat de Nederlandse regering een onderzoek instelt naar de Nederlandse Staatsdrukkerij (SDU) wegens diefstal.

Het Amerikaanse bedrijf heeft zich daartoe gewend tot de Amerikaanse speciale handelsgezant Mickey Kantor. Die moet bij de Nederlandse regering aandringen op een onderzoek bij SDU naar diefstal van een door GSSC ontwikkeld elektronisch beveiligingssysteem voor postcheques. Een maand geleden diende het Amerikaanse bedrijf bij de SDU een schadevergoeding in van bijna 5 miljoen dollar (ruim negen miljoen gulden). Maar de SDU is volgens de Amerikanen niet bereid tot een dialoog, laat staan tot een financiële regeling van het conflict. Volgens GSSC heeft SDU het Amerikaanse beveiligingssysteem, dat vervalsing van cheques moet tegengaan, sinds 1988 verwerkt in honderden miljoenen postcheques die de SDU drukt voor de PTT's in acht Europese landen.

Een woordvoerder van de SDU noemde de beschuldiging van GSSC vanmorgen “pertinent onjuist”, maar toont zich verder terughoudend in zijn commentaar. “Laten ze eerst maar eens iets aantonen voordat ze zulke beschuldigingen uiten. GSSC heeft ons een systeem aangeboden waar wij geen gebruik van hebben gemaakt. Verder kan ik mij niet over dit onderwerp uitlaten want dan moet ik gaan praten over bedrijfsgeheimen.”

Volgens het Amerikaanse bedrijf heeft de SDU het zogeheten 'GSSC Scrambled Indicia System' in 1986 op aanvraag gekregen om het te testen. De SDU had toegezegd geen gebruik te zullen maken van de kennis van GSSC als het systeem zou worden afgwezen. Ruim anderhalf jaar nadat de offerte was gedaan stuurde de SDU het materiaal naar de VS terug met de mededeling dat voor een ander systeem was gekozen. Vorig jaar ontdekte GSSC naar eigen zeggen dat haar beveiligingssysteem toch was gebruikt door de SDU. GSSC wil derhalve een financiële genoegdoening voor haar inspanningen. Het bedrijf heeft de SDU in een eerder stadium al aangeboden de zaak onderling te regelen en heeft arbitrage voorgesteld door de American Arbitration Association. Dit heeft de SDU geweigerd. GSSC-president Alfred Alasia zegt in een persverklaring dat hij van de Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft begrepen dat de Nederlandse regering de zaak pas serieus zal nemen als GSSC de SDU voor de Nederlandse rechter daagt.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen hadden de Nederlandse ambassade in Washington er volgens Alasia van verzekerd dat van Amerikaanse kant tegen de SDU geen maatregelen worden genomen. Alasia hoopt nu dat de Amerikaanse regering alsnog in actie komt ter bescherming van zijn bedrijf. GSSC zegt niet over de financiële middelen te beschikken om zelf een dure rechtsprocedure te beginnen.