Brits Hogerhuis stemt in met vrouw als priester

LONDEN, 3 NOV. Het Britse Hogerhuis heeft gisteren zijn goedkeuring gehecht aan de benoeming van vrouwen tot priester in de anglicaanse kerk. Belangrijke beslissingen in de Britse staatskerk hebben de goedkeuring van het parlement nodig. Het besluit wordt gezien als de belangrijkste stap in de geschiedenis van de anglikaanse kerk sedert de afscheiding van Rome in 1534.

Voorafgaand aan de stemming hield de aartsbisschop van Canterbury, George Carey, een pleidooi voor de acceptatie van het voorstel, waarin hij toegaf dat de openstelling van het priesterambt voor vrouwen een belemmering is op de weg naar kerkelijke eenwording. “Helaas zijn er al veel andere belemmeringen naar een dergelijke eenwording, maar die hebben tot dusver nauwere samenwerking, begrip en gezamenlijke actie niet verhinderd”, aldus de kardinaal. Hij wees erop dat sommige bisschoppen weliswaar tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn, maar dat een meerderheid in de kerk het priesterambt voor de vrouw wil openstellen. “Oplossing van deze kwestie is belangrijk voor de eenheid en de opdracht van de kerk. Het wetsvoorstel dat voor ons ligt is de beste manier om het omstreden onderwerp aan te pakken en samen verder te gaan”, aldus Carey.

Het Hogerhuis was gisteren afgeladen vol tijdens het debat. Sommige bisschoppen moesten Carey staande aanhoren.

Tegenstanders van vrouwelijke priesters vinden dat de kerk niet opzij moet gaat voor de algemene tendens om vrouwen op alle terreinen gelijke rechten te geven, aangezien de vrouw als priester in strijd zou zijn met de leer van het evangelie.

In november vorig jaar stemde de synode van de anglicaanse staatskerk in meerderheid in met de maatregel. Het Lagerhuis keurde afgelopen vrijdag de maatregel met 215 tegen 21 stemmen goed. Een voorstel in het Hogerhuis om de beslissing tegen te houden werd met 135 tegen 25 stemmen verworpen. In de Verenigde Staten zijn in de anglicaanse kerk al meer dan duizend vrouwelijke priesters werkzaam, terwijl in Groot-Brittannië meer dan duizend vrouwen die nu werkzaam zijn als diaken, graag priester willen worden. (Reuter)