Brits hof verbiedt uitvoering doodstraf

LONDEN, 3 NOV. Het hoogste hof van beroep in Groot-Brittannië heeft gisteren de doodstraf die veertien jaar geleden werd uitgesproken tegen twee Jamaicanen ongedaan gemaakt.

Het hof van zeven rechters, leden of voormalige leden van het Hogerhuis, acht het onmenselijk dat veroordeelde personen veertien jaar lang in onzekerheid zijn gehouden over de voltrekking van hun vonnis. Herhaalde malen zijn de twee betrokkenen naar de dodencel gebracht om daar, soms zelfs 45 minuten voor de voltrekking van het vonnis, te horen te krijgen dat de uitvoering weer was opgeschort. Jamaica is een van zestien Gemenebestlanden die het Hogerhuis als laatste juridische beroepsinstantie erkennen. De uitspraak zou gevolgen kunnen hebben voor meer veroordeelden. (AP)