Bonn en Parijs slaan handen ineen

BERLIJN, 3 NOV. Duitsland en Frankrijk willen zich gezamenlijk inspannen om de economische groei op drie procent te brengen. De ministers van financiën en economische zaken alsmede de bankpresidenten van beide landen bespraken gisteren in Berlijn een plan voor economische convergentie met het oog op de invoering van een Europese munt uiterlijk in 1999.

In een gezamenlijke verklaring benadrukken zij het belang van de vermindering van overheidstekort en inflatie om aan de criteria voor een Economische en Monetaire Unie (EMU) te voldoen. Volgens de verklaring zal de uitvoering van deze strategie het vertrouwen van investeerders en consumenten vergroten. “Het Duits-Franse initiatief is een belangrijke bijdrage in het raamwerk van een Europese strategie om groei en werkgelegenheid te bevorderen,” zo staat in de verklaring.

De Franse minister Alphandéry (financiën en economie) zei dat zijn land nadruk legt op de stabiliteit van de franc. Hij gaf daarmee aan dat in het huidige beleid van hoge rente zal worden voortgezet. De Duitse minister Waigel (financiën) verklaarde dat het gezamenlijke convergentieplan op 22 november tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van financiën zal worden gepresenteerd. Hij gaf geen bijzonderheden. Het Duits-Franse programma lijkt vooral een herbevestiging van de doelstellingen, die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht.

Volgens de beide bewindslieden worden de economische indicatoren in Duitsland en Frankrijk positiever, wat de economische samenwerking zal bevorderen. De Duits-Franse samenwerking is essentieel voor de totstandkoming van de EMU. Volgens waarnemers vormt de ontmoeting van bewindslieden en bankpresidenten uit beide landen, slechts een dag na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht, een herbevesting van hun partnerschap, ondanks recente spanningen.

De Duitse bankpresident Tietmeyer en zijn Franse collega Trichet lieten gisteren weten dat niet is gesproken over een wijziging van de bandbreedtes in het Europees Monetair Stelsel (EMS), die na de recente monetaire crisis in de EG sterk zijn verruimd. (Reuter, AP, AFP)