Artu ziet groei omzet, gelijke winst

Voor het op 1 juli begonnen boekjaar 1993/94 verwacht de anti-allergiemiddelenproducent Artu Biologicals een groei van de omzet met tien procent en het gelijkblijven van de winst vóór belastingen. Dat schrijft de directie in jaarverslag over 1992/93. In dat boekjaar nam de omzet met 17 procent toe tot 8,3 miljoen en de winst met 14 procent tot 525.000 gulden.

Artu voorziet op grond van bijkomende huisvestingslasten en andere inhaalkosten dat de winst zich de komende jaren zal stabiliseren op vijf ton vóór belasting. Daarmee is volgens de directie de basis gelegd om per 1997/98, mede door het vervallen van royaltyverplichtingen, verdere groei van de winst tot ten minste tien procent van de omzet te bewerkstelligen.