Antroposofisch ziekenhuis sluit, honderd ontslagen

ROTTERDAM, 3 NOV. Het enige antroposofische ziekenhuis in Nederland, de Zeylmans van Emmichovenkliniek in Bilthoven, gaat eind november dicht. De ruim honderd personeelsleden zijn gisteren ingelicht en worden ontslagen. Er geldt voor hen een afvloeiingsregeling.

Het ziekenhuis neemt vanaf vandaag geen patiënten meer op. Aanwezige patiënten die over twee weken nog ziekenhuiszorg nodig hebben, verhuizen naar een ander ziekenhuis.

Het ziekenhuisbestuur sluit de kliniek om een faillissement te ontlopen. Het ziekenhuis heeft naast een polikliniek een afdeling van dertig bedden voor interne geneeskunde en een kinderafdeling met 15 bedden. De kliniek dreigde te worden meegetrokken in het faillissement van de voormalige partner, het algemeen ziekenhuis Berg en Bosch dat op 1 januari van dit jaar gedwongen haar deuren sloot. Algemeen directeur F.M. Spaaij: “Wij vormden een economische eenheid met Berg en Bosch. Er dreigen nu claims van de schuldeisers omdat het moeilijk blijkt om de uitgaven precies toe te wijzen. Het bestuur vindt het niet langer verantwoord om de bedrijfsvoering voort te zetten.”

Een tweede reden voor sluiting is volgens Spaaij de hoge exploitatiekosten van de Zeylmanskliniek. De kleine kliniek leunde zwaar op de grotere, maar volgens landelijke normen toch te kleine partner Berg en Bosch. De Zeylmans was bij en in gebouwen van Berg en Bosch gehuisvest op een uitgestrekt bosterrein buiten Bilthoven. Chirurgen van Berg en Bosch opereerden patiënten van de Zeylmans. Voor noodgevallen kon de Zeylmans de intensive care van het algemeen ziekenhuis gebruiken.

Het klinisch chemisch laboratorium en de röntgenafdeling werden vanaf januari noodgedwongen alleen door de Zeylmans geëxploiteerd, wat veel te duur was. Spaaij: “Ook receptie, beveiliging, de keuken en de administratie waren veel te duur voor onze beperkte omvang van 45 bedden en een polikliniek.”

Besprekingen om bij het Lorenzziekenhuis in Zeist in te trekken leden in september schipbreuk op onder meer de financiële onzekerheid en de weerstand van medische specialisten van dat ziekenhuis.

Met de bij het ministerie van Volksgezondheid aangevraagde vrijwillige sluiting begint een procedure die een sociaal vangnet biedt voor het personeel. De Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen financiert de afvloeiingsregeling uit een speciaal fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De sluiting van de Zeylmans is als tijdelijk bedoeld. Spaaij: “Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft zowel mondeling als schriftelijk toegezegd te zullen faciliteren dat de antroposofische ziekenhuiszorg elders opnieuw terecht kan. De laatste keer was dat eind oktober in een brief waarin hij zegt de aangevraagde sluiting zo snel mogelijk te zullen afhandelen.” Het duurt niettemin enkele weken voor het ziekenhuis officieel dicht kan. Simons moet formeel advies vragen aan het College van Ziekenhuisvoorzieningen en Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Spaaij: “Het bestuur van een nieuwe stichting gaat voort met het zoeken naar een ziekenhuis waar we als antroposofische kliniek onderdak kunnen vinden. Ondertussen doen we er alles aan om de polikliniek draaiende te houden. Liefst doen we dat met goedkeuring van Volksgezondheid zodat we onder de wet Ziekenhuisvoorzieningen vallen. Anders moet het misschien in de geprivatiseerde sfeer. Iedereen mag een polikliniek openen, maar dan zouden we primair alleen particuliere patiënten kunnen behandelen.”