Alom kritiek op uitlatingen Beierse premier over Europa

BONN, 3 NOV. De zorgen in het buitenland over de betrouwbaarheid van Duitsland zullen toenemen, doordat de Beierse premier Stoiber publiekelijk het belang van de Europese integratie heeft gerelativeerd. Dat zegt de Duitse oud-minister van buitenlandse zaken Hans-Dietrich Genscher. “Er moet geen twijfel aan bestaan dat de Duitse politiek een politiek blijft die gericht blijft op Europese integratie”, aldus Genscher in een publieke verklaring. De sociaal-democratische oppositie beschuldigt Stoiber ervan in te spelen op de anti-Europese sentimenten bij extreem rechts.

Stoiber, een van de vooraanstaande leiders van de CSU, bepleitte in een vraaggesprek met de Süddeutsche Zeitung een breuk met de Europese politiek van de regering in Bonn. Hij verzette zich vooral tegen het overdragen van te veel bevoegdheden aan Brussel. In plaats daarvan wil hij een Europese confederatie waaruit de Bondsrepubliek zich eventueel ook kan terugtrekken.

Kritiek op Stoibers uitlatingen kwam niet alleen uit kringen van de liberale FDP en de sociaal-democraten, maar ook uit de landelijke zusterpartij CDU. Peter Kittelmann, woordvoerder voor Europese zaken in de Bondsdagfractie van CDU en CSU, zei: “Het is heel ongebruikelijk dat een Beierse premier twijfels wekt over zo'n belangrijk thema voor de toekomst van Duitsland slechts enkele uren nadat het Verdrag van Maastricht van kracht is geworden.” Mevrouw Heidemarie Wieczorek-Zeul, woordvoerder Europese zaken in de fractie van de SPD, zei: “Stoiber maakt zich kennelijk zorgen over de competitie met Schönhuber en zijn Republikaner.” De Republikaner dreigen bij de komende Europese verkiezingen in Beieren kiezers te zullen weghalen bij de CSU op basis van hun slogan die zij het afgelopen weekeinde tijdens hun congres lanceerden: “Europa ja, Maastricht nooit.”

Günther Müller, een Beiers lid van de Bondsdag, verwelkomde Stoibers uitlatingen. Hij zei het een logische consequentie te zullen vinden als de CSU nu niet meedoet aan de Europese verkiezingen die volgend jaar zullen worden gehouden.

Volgens een recent uitgevoerde opiniepeiling neemt minder dan een vijfde van de Duitsers aan dat het lidmaatschap van de EG voordelig is voor het land. Slechts 18 procent van de Westduitsers en 12 procent van de Oostduitsers denkt dat Europa hun voordelen hebben gebracht, volgens een peiling die werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken in Bonn. (Reuter)