Akzo-concern onttrekt zich aan malaise chemie

AMSTERDAM, 3 NOV. Het chemieconcern Akzo heeft in het derde kwartaal van dit jaar een netto winst geboekt van 114 miljoen gulden. Vóór buitengewone lasten bedroeg de netto winst 169 miljoen gulden, tegenover 162 miljoen een jaar eerder.

Het bedrijfsresultaat van 260 miljoen gulden lag vrijwel op het niveau van het derde kwartaal 1992. Alle groepen, uitgezonderd de vezelsgroep, leverden ten opzichte van vorig jaar een hogere bijdrage aan dit bedrijfsresultaat.

De Amsterdamse effectenbeurs reageerde vanmorgen uitbundig op de cijfers van het Arnhemse chemieconcern, dat opmerkelijk goed standhoudt in een sector die wereldwijd gebukt gaat onder overcapaciteit en prijsdruk. De koers van het fonds, gisteren gesloten op 180,80, steeg vanmorgen naar 191 gulden.

De economische omstandigheden in aanmerking nemend, is Akzo's operationale resultaat in het derde kwartaal “over het geheel genomen niet onbevredigend”, zei directielid dr. S. Bergsma vanochtend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Evenals in de voorgaande kwartalen van dit jaar lagen de resultaten van Akzo in Noord-Amerika over de hele linie duidelijk boven het niveau van vorig jaar, terwijl Europa daarbij achterbleef.

Het jongste kwartaalresultaat heeft Akzo's winst over de eerste negen maanden op 424 miljoen gulden gebracht, tegenover 586 miljoen gulden in de eerste negen maanden van 1992. De omzet over de voorbije negen maanden kwam met 12,4 miljard gulden twee procent onder het niveau van vorig jaar uit. Oorzaak van die daling waren desinvesteringen; de invloed van valutakoerswijzigingen was per saldo vrijwel nihil. Afzetvolume en verkoopprijzen kwamen gemiddeld overeen met het niveau van 1992.

De seizoensterugval in het derde kwartaal is bij de chemiegroep dit jaar kleiner geweest dan in 1992, met een hoger afzetniveau als “bemoedigend teken”, zei bestuurder Bergsma. Het resultaat van de chemiegroep lag met 77 miljoen gulden 10 miljoen boven het niveau van het derde kwartaal 1992.

De resultaten van de chloor-kali- en (poly)vynilchlorideproduktie bleven onbevredigend, hoewel in het derde kwartaal wel een lichte verbetering optrad. Ook in de coatingsgroep was de seizoensinvloed tegenover het derde kwartaal 1992 minder. De inspanningen van coatings, gericht op kostenvermindering, hebben volgens Bergsma duidelijk effect. De groep behaalde in de Verenigde Staten een beter resultaat dan vorig jaar. Bergsma zei op verdere versterking van de marktpositie in de VS te rekenen.

De farmagroep had een sterk derde kwartaal en toont een verdere positieve ontwikkeling, ondanks de zware druk op de resultaten in Duitsland. De introductie van een nieuw type anti-conceptiepil in de Verenigde Staten verloopt voorspoedig. Vrijwel alle sectoren binnen de farmagroep konden een hoger winstcijfer rapporteren dan in dezelfde periode van 1992.

Bij de vezelsgroep is sprake van een sterke druk op de resultaten. Dalende opbrengsten en een te lage afzet leidden tot en negatief resultaat in het derde kwartaal.

De uitgaven voor investeringen en duurzame produktiemiddelen bedroegen over de eerste negen maanden van dit jaar 770 miljoen gulden, 33 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Akzo maakte vanochtend bekend evenals vorig jaar over het boekjaar 1993 een interim-dividend uit te keren van 1,50 per gewoon aandeel van nominaal 20 gulden.