Afluisteren gesprekken met advocaten in gevangenis verboden

DEN HAAG, 3 NOV. Gesprekken tussen advocaten en gedetineerden worden niet meer afgeluisterd. Mocht er toch een “verkeerde knop” worden omgezet waardoor het gesprek kan worden afgeluisterd, dan wordt de advocaat hier door een ritmisch getik op geattendeerd.

Dit heeft staatssecretaris Kosto (justitie) vandaag in een overleg met de Tweede Kamer over de extra beveiligde inrichtingen (EBI) meegedeeld. In deze gevangenissen worden gedetineerden geplaatst die als 'vluchtgevaarlijk' worden beschouwd.

Begin juni ontdekte een advocaat dat in de EBI van de Marwei in Leeuwarden een gesprek tussen haar en haar cliënt werd afgeluisterd. Kosto onderstreepte dat het een incident betrof en dat dezelfde dag nog een aparte ruimte is ingericht, waar ritmisch getik de advocaat alarmeert als er wordt meegeluisterd.

Kamerlid M. Soutendijk (CDA) pleitte vanochtend voor een oplossing waarin “wel wordt meegeluisterd maar niet wordt afgeluisterd”. Volgens Soutendijk kan bij een telefoongesprek alleen worden geluisterd of dezelfde stem nog aan het woord is, zonder op de inhoud te letten. Op deze manier wil ze voorkomen dat de advocaat de telefoon aan iemand anders doorgeeft. De woordvoerders van de overige fracties vonden het een “niet te realiseren” voorstel.

Kosto wil binnen twee jaar beginnen met de bouw van twee nieuwe EBI's. Die plannen dreigen echter te stuiten op personeelgebrek. Zo is voor de huidige EBI in Vught onvoldoende personeel beschikbaar. Van de 33 cellen zijn er daarom op dit moment maar 18 in gebruik. Daardoor is Kosto genoodzaakt de oude EBI in de Marwei in Leeuwarden open te houden. Daar zitten op dit moment nog acht vluchtgevaarlijken.

Het afgelopen jaar zijn er 26 geweldadige ontsnappingen uit EBI'S geweest en zijn volgens Kosto “de mensen gewoon bang” om er te werken. Om de angst weg te nemen zal het huidige personeel bij de voorlichting worden betrokken. Ook zal het personeel een financiële prikkel krijgen in de vorm van een extra toeslag. Als er alsnog te weinig personeel beschikbaar is, zal justitie particuliere bewakingsbedrijven inschakelen.

Een ander probleem bij de tot standkoming van de nieuwe EBI's zijn de hoge kosten, die 36 miljoen zullen bedragen. Eerder was geraamd dat voor de bouw 24 miljoen nodig zou zijn.