Wassenaar stemt in met komst van asielzoekers

WASSENAAR, 2 NOV. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad van Wassenaar stemt in met de komst van 500 asielzoekers in de voormalige gebouwen van het ministerie van VROM. Tijdens de commissievergadering bleek gisteren dat de tien VVD-raadsleden tegen zijn. De elf overige raadsleden (CDA, PvdA en D66) stemden voor.

In de loop van vandaag zouden B en W, dat met twee wethouders en de burgemeester ook over een VVD-meerderheid beschikt, een besluit nemen over het verzoek van minister d'Ancona (WVC). De minister verzocht Wassenaar onlangs 650 tot 1.000 asielzoekers tot 1 april 1994 onderdak te verschaffen in de VROM-barakken. Het college vond dat aantal te groot, gelet op de tegenstand die werd verwacht vanuit de bewonersorganisaties in de omgeving van het terrein.

VVD-fractievoorzitter J. Bos hekelde gisteren het beleid van minister d'Ancona. Volgens hem wentelt de minister de landelijke problemen af op de gemeenten. Het onderbrengen van asielzoekers is volgens Bos een “chronisch probleem, dat niet met een aspirientje” is op te lossen. Hij sprak van een “failliet politiek beleid”. De VVD in Wassenaar vindt dat de gemeente al voldoende bijdraagt aan het huisvesten van asielzoekers. De gemeente heeft volgens een woordvoerder op dit moment veertig asielzoekers ondergebracht, waarmee Wassenaar “bijna” aan de landelijke norm voldoet.

De VVD-fractie is bang dat de asielzoekers uiteindelijk langer op het VROM-terrein zullen blijven dan tot 1 april. Mochten B en W vandaag besluiten de asielzoekers te ontvangen, dan wil de VVD “keiharde” garanties over de datum waarop zij weer zullen vertrekken.

Ook het college van de gemeente Den Haag zou vandaag een besluit nemen over het verzoek van minister d'Ancona. Het VROM-terrein aan de Van Alkemadelaan ligt op Wassenaars grondgebied, maar is eigendom van de gemeente Den Haag. Ook in Den Haag is de VVD-fractie fel tegen de komst van de asielzoekers. De gemeente Wassenaar wil volgend voorjaar beginnen met de sloop van de barakken. De Koninklijke Marechaussee heeft plannen voor nieuwbouw op het terrein.