Vrachtvervoer mist eisen voor milieu

DEN HAAG, 2 NOV. Het goederenvervoer dreigt de gestelde milieudoelstellingen in het jaar 2015 niet te halen. Dit staat in een rapport van de initiatiefgroep Wijs op Weg dat vanmiddag is aangeboden aan de ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Alders (VROM).

Volgens het rapport moet er tot het jaar 2015 anderhalf miljard gulden per jaar worden geïnvesteerd in een milieuvriendelijker opzet van het vervoer. Daarnaast wil de initiatiefgroep het merendeel van de goederen per trein en schip vervoeren, zodat de toename van kooldioxyde (CO2) met tweederde wordt teruggedrongen. Ook zou het aandeel van het vervoer per trein moeten toenemen van vijf procent in 1990 naar ruim 33 procent in 2015. Dit gaat volgens de initiatiefgroep gepaard met een verdubbeling van het tarief. De binnenvaart moet 45 procent van het goederenvervoer voor zijn rekening nemen.

Om ook het aantal autokilometers te verlagen, mogen alleen grote vrachtauto's met veel laadruimte de goederen naar distributiecentra rijden. Van daar rijden kleinere vrachtauto's de goederen de steden in. Het rapport erkent dat deze werkwijze werkgelegenheid kan kosten, omdat er minder vrachtwagens nodig zijn en het vervoeren per trein en schip minder mankracht vraagt.