VN: N-Korea moet inspecties meteen toelaten

NEW YORK, 2 NOV. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren van Noord-Korea geëist dat het onmiddellijk inspectie toelaat van al zijn nucleaire installaties door het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) van de VN.

De resolutie werd aangenomen met 140 stemmen voor en één tegen (Noord-Korea zelf), bij negen onthoudingen (China, Vietnam, Cuba, Irak, Angola, Guinea, Senegal, Ghana, Mali). Pyongyang wordt door de VN opgeroepen zich te houden aan het Non-Proliferatieverdrag (NPV) uit 1970 dat de verdere verspreiding van kernwapens moet tegengaan. Over sancties tegen Noord-Korea voor het geval dat land de resolutie naast zich neerlegt, heeft de VN zich niet gebogen. Sommige VN-waarnemers sluiten echter niet uit dat dit in een later stadium alsnog gebeurt. Noord-Korea heeft het NPV ondertekend, maar dreigde eerder dit jaar het verdrag op te zeggen. Die stap werd in juni opgeschort, al dreigt opzegging nog steeds.

Het IAEA, dat de steun geniet van vrijwel de hele internationale gemeenschap, is al maanden verwikkeld in een geschil met Noord-Korea. De aanvankelijke reden was de weigering van het land inspectie toe te laten van twee niet opgegeven installaties in Yongbyon, ten noorden van Pyongyang, waar vermoedelijk illegaal kernbrandstof wordt geproduceerd.

“Het grootste probleem van het IAEA en de wereld met Noord-Korea is dat uit onderzoek van kernafval is gebleken dat er mogelijk plutonium is in het land, dat niet staat geregistreerd. Of het om grammen of kilogrammen gaat weten we niet”, zei de directeur van het IAEA, Hans Blix, gisteren op een persconferentie in New York.

Over de huidige stand van zaken op het gebied van de ontwikkeling van kernwapens in Noord-Korea bestaat grote onduidelijkheid. “Ons bureau zegt niet dat de Noordkoreanen plutonium gebruiken voor het maken van wapens. Maar we kunnen de mogelijkheid dat plutonium wordt misbruikt voor militaire doeleinden niet uitsluiten zolang het niet is geregistreerd en aan ons is getoond”, aldus Hans Blix.

Amerikaanse defensiespecialisten zeiden gisteren dat Noord-Korea vermoedelijk nog niet bezig is met het maken van een kernbom, maar ze herhaalden eerdere vermoedens dat het orthodox-communistische land de mogelijkheden daartoe heeft en er niet voor terugdeinst die te benutten. Noord-Korea heeft al met succes een middenlange-afstandsraket getest, die Zuid-Korea en Japan binnen (conventioneel) schietbereik brengt. Het uitrusten van een dergelijke raket met een kernkop is fase twee.

De Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin, is vandaag in Tokio aangekomen voor overleg met Japan over de Noordkoreaanse dreiging. Washington heeft Japan al steun toegezegd voor de bouw van een afweersysteem tegen raketten. (AP, Reuter)