Stasi und kein Ende

Berliner Lesezeichen 1. Köpenicker Strasse 90, 10 179 Berlin

De vloedgolf 'Wendeliteratur' is zo immens, dat er een nieuw literair tijdschrift voor is opgericht om het allemaal te kunnen volgen. Berliner Lesezeichen is uitdrukkelijk bedoeld als brug tussen boeken en lezers, het signaleert in recensies, vaak niet meer dan een beknopte inhoudsweergave, in artikelen en interviews voor het steeds minder leesgrage (West)Duitse publiek wat er opvalt in het steeds groter wordende literaire boekenaanbod. De indeling is even simpel als doeltreffend: Analyses, nieuws en essays (ongeveer 20 blz.), Recensies (10 blz.), een 'stimulerende' agenda van literaire activiteiten in Berlijn die inderdaad indrukwekkend is, wat kleinere rubrieken, en 50 bladzijden 'Annotationen' bij de Wendeliteratuur die verschenen is sinds 1989. Hierop volgen nog twee delen van Lesezeichen over dit onderwerp, waarna misschien een ander thema gekozen zal worden.

De meeste Wendeliteratuur komt natuurlijk uit het voormalige Oostduitsland ('Stasi und kein Ende'). Bij alle non-fictie - documentair werk, getuigenissen, de ontelbare beschouwingen - valt het literaire proza en de poëzie bijna in het niet, maar Lesezeichen maakt er voor ons een kleine, betrokken, waardevolle encyclopedie over.

    • Margot Engelen