Rosenberg Trio.

Rosenberg Trio

In het bijschrift bij de foto van het Rosenberg Trio op pagina 1 van het CS van 29 oktober zijn twee namen verwisseld. De muzikant in het midden is, anders dan vermeld, Stochelo Rosenberg; rechts staat Nous'che en links Nonnie Rosenberg.

Hollands Dagboek

H.H.M. Groen, schrijver van het Hollands Dagboek, (Zaterdags Bijvoegsel, 30 oktober) beeindigde, anders dan vermeld, in 1980 zijn raadslidmaatschap in de gemeente Uithoorn. Hij vertegenwoordigde achtereenvolgens D66 en de partij Gemeentebelangen.