Rapportage stuurgroep: 'Aanleg vijfde baan beste optie voor Schiphol'

DEN HAAG, 2 NOV. De aanleg van een vijfde start- en landingsbaan op Schiphol, parallel aan de bestaande Zwanenburgbaan, is de beste optie voor economie en milieu, ook al voldoet zo'n uitbreiding van de luchthaven niet in alle opzichten aan de eerder gestelde milieu-voorwaarden.

Dit blijkt uit de concept Integrale Milieu-Effect-rapportage Schiphol en omgeving (IMER). Het rapport wordt deze week afgerond. De uitkomst wijkt af van de conclusie uit een eerdere versie van de IMER, die half oktober via deze krant uitlekte. In dit concept stond dat de aanleg van een vijfde baan niet te realiseren was binnen de in 1991 gekozen milieu-doelstelling, omdat de externe veiligheid zou afnemen en de stankoverlast zou toenemen. In de definitieve IMER komt nu te staan dat de meest recente onderzoeksresultaten erop wijzen, dat zowel ten aanzien van de externe veiligheid als ten aanzien van de stankoverlast op termijn, ondanks de beoogde uitbreiding van Schiphol tot zogenoemde mainport, geen verslechtering zal opgetreden in vergelijking met de situatie in 1990. Strikt genomen geldt dit op basis van de gehanteerde rekenmethodiek niet voor de veiligheid van de bewoners in een klein deel van de Haarlemmermeer en van Aalsmeer. Maar dit “restprobleem”, waarover het kabinet zich waarschijnlijk nog deze week buigt, zou gedurende de planperiode (tot 2015) opgelost kunnen worden door “natuurlijk verloop” en verbetering van het veiligheidsmanagement op Schiphol, aldus de stuurgroep.

De wettelijk verplichte milieurapportage speelt een belangrijke rol in de discussie over de voorgenomen uitbreiding van Schiphol. Daarover wil het kabinet volgende maand de zogeheten planologische kernbeslissing nemen. Vooruitlopend hierop sprak het kabinet afgelopen zomer voorlopige voorkeur uit voor de aanleg van een vijfde parallelle baan.

De Stichting Natuur en Milieu heeft vandaag in een brief aan het kabinet laten weten “grote zorgen” te hebben dat een “voor het milieu rampzalig besluit” wordt genomen. Volgens Natuur en Milieu worden de milieu-gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven “verdraaid voorgesteld”.