PROTECTIONISME

De redactie van NRC Handelsblad pleit in het hoofdartikel van 19 oktober niet voor de eerste keer tegen protectionisme met een beroep op de belangen van de consument.

“De Europese consumenten zijn de dupe van het protectionisme ... ze betalen meer dan nodig is voor hun voeding”. Welnu, als consument verklaar ik hierbij plechtig dat ik er geen bezwaar tegen heb wat meer te betalen voor mijn voeding als daardoor de boeren een redelijk inkomen kunnen overhouden. Ik heb er zelfs nog wel enkele honderden guldens per jaar voor over als de boeren daardoor wat milieuvriendelijker kunnen werken. Ik wil ook wel wat meer neertellen voor mijn tv en radio als daardoor werkgelegenheid in de Europese consumentenelectronica behouden blijft. Wat heb je aan goedkope produkten als er steeds minder consumenten zijn die ze zich kunnen veroorloven!

Het beeld van consumenten die met oogkleppen op 'goedkoper, goedkoper' roepen terwijl om hen heen het platteland verpaupert, het milieu verloedert, de werkgelegenheid ineenstort en de criminaliteit als gevolg daarvan ijzingwekkend stijgt vind ik bijzonder irritant. Aziatische en Amerikaanse bedrijven mogen zich van mij best in Europa vestigen om met Europese bedrijven te concurreren, zodat de stagnatie en de hoge kostenstructuur (waar de redactie zo verontrust over is) voorkomen worden. Maar dan wel op ónze voorwaarden. Dus met een forse arbeidstijdverkorting zodat de werkgelegenheid eerlijk verdeeld wordt en met een produktiewijze die het milieu zo min mogelijk belast. Dat zijn ook belangen die een consument belangrijk vindt. En bovendien: alleen door zo àlle belangen mee te wegen ontstaat ruimte om Oost-Europa binnen de Europese omheining te halen.

    • Chris Peeters Nijmegen