Obligatiehouders Daf horen curator nog niet

ROTTERDAM, 2 NOV. De vereniging van obligatiehouders Daf krijgt vertrouwelijk inzage in de financieringsdocumenten van het failliete Daf-concern. Daarom ziet de vereniging vooralsnog af van het getuigenverhoor van de curator in het Daf-faillissement, mr. A.A.M. Deterink. Dit heeft de advocaat van de vereniging, mr. A.F.J.A. Leijten, gisteren meegedeeld.

De vereniging is een een felle strijd gewikkeld met Daf-bankier ABN Amro over de vraag welke rechten de obligatiehouders hebben op de zekerheden uit de inmiddels failliette onderneming. De vereniging was van plan mr. Deterink vandaag als getuige op te roepen omdat zij geen relevante stukken kreeg toegezonden over de financieringsafspraken tussen de banken en de vrachtwagenfabrikant. De vereniging zegt ervan uit te gaan die stukken deze week nog in bezit te krijgen, waarna definitief zal worden afgezien van het horen van verdere getuigen. Eerder zijn topmensen van ABN Amro en de trustmaatschapij NTM gehoord.

De vereniging ziet eveneens af van het getuigenverhoor van de voormalige financiële topman van Daf, H. Lambers en de medewerker van ABN Amro N. Flohil. De bankmedewerker zou mogelijk informatie kunnen verstrekken over de stichting Ofasec. Daarin zijn de zekerheden van Daf en de dochtermaatschappijen ondergebracht. Uit de getuigenverhoren van de top van ABN Amro is tot nu toe gebleken dat eigenlijk niemand van de bank iets weet over de stichting die zij zelf heeft opgericht.

De vereniging van obligatiehouders tracht via het getuigenverhoor feiten boven water te krijgen over de zekerheden die aan de obligatiehouders toekomen. ABN Amro stelt als vertegenwoordiger van de betrokken banken dat de obligatiehouders alleen in aanmerking komen voor de zekerheden van Daf Holding, die bestaan echter uitsluitend uit de vrijwel waardeloze aandelen in de failliete Daf-dochters.

Het prospectus bij de uitgifte van de lening in 1988 vermeldt volgens de vereniging duidelijk dat de obligatiehouders in gelijke mate zullen meedelen in de opbrengst van alle zekerheden. De vereniging is opgezet door de Amerikaanse handelaar in schulden van probleembedrijven, Gary Klesch. Hij wil dat ABN Amro en het trustkantoor NTM de obligatiehouders tegemoet komen.