MGR. ZWARTKRUIS

Het artikel van redacteur Anneke Visser (NRC Handelsblad, 25 oktober) over de herdenking van het overlijden van de voormalige bisschop van Haarlem, mgr. Zwartkruis, behoeft enige aanvulling.

Beweerd wordt dat Zwartkruis pas op 18 oktober 1983 telefonisch op de hoogte werd gesteld van de benoeming van mgr. Bomers, dus vier dagen voor zijn dood. Dit is onjuist, aangezien Bomers - zoals algemeen bekend was in kerkelijke kringen en zoals hier en daar is gepubliceerd - gedurende drie dagen (maandag tot en moet woensdag vóór de fatale vrijdag 21 oktober) in het Haarlemse bisschopshuis heeft gewoond en daar uitgebreid met Zwartkruis heeft gesproken. Zoals Bomers meermalen te kennen heeft gegeven, verliepen deze gesprekken zeer vriendelijk en hartelijk. Ook is bekend dat Zwartkruis vervolgens de nuntius in Den Haag heeft meegedeeld dat hij de benoeming van Bomers aanvaardde, hiermee blijkgevend dat hij vrede had met de persoon van zijn opvolging, ook al was deze niet zijn eigen keuze.

Dat er na tien jaar nog steeds verdriet is om het heen gaan van een beminnelijk mens als Zwartkruis is een begrijpelijke zaak. Dat de toenmalige bisschop van Haarlem aanvankelijk teleurgesteld was dat zijn wens over zijn opvolger niet geheel werd ingewilligd door de Heilige Stoel is ook begrijpelijk. Maar een oorzakelijke verband te suggereren tussen de benoeming van Bomers en de plotselinge dood van diens voorganger is in strijd met de feiten.

    • Mr. C.L.M. Graas Pr