LETTEREN

In NRC Handelsblad van 25 oktober houdt Piet Hagen een pleidooi voor de samengroei van HBO en universiteit. Dat pleidooi bevat veel verstandigs, maar geeft op één plek voedsel aan een vaker voorkomend misverstand. Hagen suggereert dat de studies Algemene Sociale Wetenschappen en Algemene Letteren aan de Utrechtse Universiteit (in de toekomst) opleiden voor een Bachelor of Arts-diploma “zonder al te veel wetenschappelijke pretenties”.

Deze formulering berust op een fout beeld van de Utrechtse algemene opleidingen. Studenten Algemen Letteren bijvoorbeeld, kiezen na twee jaar studie een specialisatie die precies gelijk is aan de specialisaties die studenten uit de traditionele Letteren-studies kiezen. In de specialisaties volgen studenten Algemene Letteren en anderen samen hetzelfde onderwijs van dezelfde docenten. Deze structuur maakt het onmogelijk om minder wetenschappelijke pretenties te hebben dan de Letterenfaculteit als geheel, zelfs als Algemene Letteren dat zou willen.

Dit jaar wordt Algemene Letteren onderworpen aan een onderwijsvisitatie. Daarvoor werd aan de docenten in de Letterenfaculteit gevraagd of zij verschillen in niveau opmerken tussen traditionele studenten en studenten Algemene Letteren. Zij verklaarden dat zo'n verschil niet bestaat. Ook de cijfers tonen dit aan. De afstudeerscripties van studenten Algemene Letteren worden beoordeeld door docenten die dat ook voor andere Letterenstudenten doen. In 1987-1991 gaven deze docenten scripties in de overige Letterenrichtingen gemiddeld een 7,5. Studenten Algemene Letteren kregen van dezelfde docenten gemiddeld een 7,7. Dit jaar ging de prijs voor de beste afstudeerscriptie in de Letterenfaculteit naar een studente Algemene Letteren. Algemene Letteren heeft niet meer wetenschappelijke pretenties dan andere opleidingen in de Utrechtste Letterenfaculteit. Maar ook niet minder.

    • Lex Heerma van Voss
    • Docent Algemen Letteren