'Kernwapenprogramma Irak in kaart gebracht'

NEW YORK, 2 NOV. Het Iraakse kernwapenprogramma is in kaart gebracht, en vervolgens vernietigd dan wel geneutraliseerd, zo heeft de directeur-generaal van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), Hans Blix, gisteren verzekerd. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei Blix wel nog informatie te missen over Iraks leveranciers van nucleaire uitrusting en kennis. Om die gaten te dichten is gisteren juist een nieuwe groep VN-inspecteurs in Irak gearriveerd.

Het IAEA heeft na de oorlog in het Golfgebied in 1991 21 inspectiemissies naar Irak gestuurd om het geheime nucleaire programma van Irak in overeenstemming met de bestandsvoorwaarden te ontmantelen. “We hebben gevonden stukjes bewijsmateriaal aan elkaar gepast en zo een consistent en coherent beeld van het nucleaire programma gekregen”, zei hij. “Er missen geen grote stukken.”

Na lang dralen verschafte Irak de VN vorige maand informatie over zijn (nucleaire) wapenleveranciers, maar “we zijn niet tevreden met de informatie over sommige onderwerpen”, zei Richard Hooper, die gisteren met zijn groep van 13 nucleaire deskundigen voor een bezoek van een week in Irak arriveerde. Volgens hem had Bagdad echter beloofd zijn missie de ontbrekende gegevens te verschaffen. Het betreft onder andere vragen op het gebied van technische adviezen.

Hooper zei dat het IAEA de gegevens nodig heeft in zijn inspanningen een controlemechanisme op poten te zetten dat moet waarborgen dat Irak niet opnieuw een kernwapenprogramma lanceert. Krachtens de bestandsvoorwaarden moet Irak instemmen met lange-termijncontrole op zijn wapenindustrie, om te verhinderen dat het opnieuw in het bezit komt van massa-vernietigingswapens. Bagdad heeft de desbetreffende resolutie van de Veiligheidsraad van de VN nog niet geaccepteerd, maar deze maand hebben in New York weer onderhandelingen tussen Irak en de VN over dit onderwerp plaats. De Iraakse regering wil eigenlijk vooraf al de garantie krijgen dat het zijn olie-export mag hervatten als het met een controlemechanisme instemt. Dat de Veiligheidsraad hiermee zal instemmen, is echter onwaarschijnlijk. (Reuter, AP)