Kamer achter zelfregulering dagbladfusies

DEN HAAG, 2 NOV. De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met zelfregulering door dagbladuitgevers bij persfusies. De Mediaraad had evenals de Nederlandse Vereniging van Journalisten een wettelijke regeling bepleit.

In het regeerakkoord hadden CDA en PvdA bepaald dat “in het belang van de pluriformiteit van de pers een persfusiecontroleregeling wordt getroffen”. De twee politieke partijen wilden voorkomen dat één uitgever meer dan een kwart of een derde van de markt in handen zou krijgen. Daarmee zou de pluriformiteit van de pers in gevaar komen.

De VVD is van mening dat de fusies aan het vrije spel van de markt moeten worden overgelaten en aan zelfregulering door de werkgevers. Het kabinet stelde zich op hetzelfde standpunt. Het CDA was aanvankelijk voorstander van een wettelijke fusieregeling, maar woordvoerder Beinema voor mediazaken van die partij kreeg daarvoor geen steun van de Tweede-Kamerfractie. Gisteren nam het CDA-Kamerlid Koetje de plaats in van Beinema in het overleg met minister d'Ancona over de fusieregeling.

De PvdA zag liever een wettelijke regeling en had geen goed woord over voor de herziening van het standpunt door het CDA. De PvdA ging uiteindelijk met zelfregulering door de uitgevers akkoord, op voorwaarde dat over enkele jaren het effect van de vrijwillige fusiecode, waarbij een uitgeverscommissie verklaringen van geen bezwaar afgeeft bij fusies die leiden tot een marktaandeel van 33 procent, zal worden getoetst.

CDA en D66 vroegen zich tijdens het debat af wat er gedaan kan worden als buitenlandse uitgevers Nederlandse dagbladen opkopen of fusies willen aangaan. Die uitgevers hebben dan geen boodschap aan afspraken die Nederlandse dagbladuitgevers onderling hebben gemaakt. Minister D'Ancona wil bestuderen of het redactiestatuut bij kranten een wettelijke basis kan krijgen. Dit zou volgens haar bij buitenlandse overnames van groot belang zijn om de onafhankelijkheid van de titels te handhaven.