'Infiltrant' in VVD van Amsterdam en parket Rotterdam

ROTTERDAM, 2 NOV. Bij het Rotterdamse openbaar ministerie heeft twee jaar geleden een medewerker op het parket hebben gewerkt die contact zou hebbenonderhouden met het Surinaamse cocaïnekartel. Gisteren werd ook bekend dat een criminele organisatie een poging heeft gedaan de Amsterdamse VVD te infiltreren. Vorige week bleek de hoofdstedelijke PvdA doelwit te zijn geweest van de georganiseerde misdaad. Volgens minister Hirsch Ballin (justitie) zijn er tot nu toe drie pogingen tot infiltratie in de politiek bekend. Binnenlandse Zaken werkt aan maatregelen tegen ambtelijke corruptie.

Bij de infiltratie op het Rotterdamse parket gaat het, aldus welingelichte politiële bron, om een Surinamer die werkte op de afdeling waar hij kon beschikken over vitale informatie van alle belangrijke strafzaken die dienen voor de Rotterdamse rechtbank. De man had zijn baan als uitzendkracht, op de afdeling administratie preventief gehechten, te danken aan een herintredingsproject van het gewestelijk arbeidsbureau voor allochtonen. De Surinamer, die zich van de naam Robbie G. bedient, is na vier maanden opgestapt toen hij van zijn chef en het hoofd personeelszaken van het Rotterdamse parket te horen kreeg dat men over belastende informatie beschikte. Hij werd afgelopen vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een vorig jaar in Rotterdam gepleegde moord.

In Amsterdam wordt een actief lid van de Amsterdamse VVD ervan verdacht contacten te hebben met een criminele organisatie. De voorzitter van de VVD in Amsterdam, P. Luijten, is hierover gisteren geïnformeerd door de Amsterdamse burgemeester Van Thijn. In verband met een strafrechtelijk onderzoek is Luijten een zwijgplicht opgelegd. Luijten heeft wel meegedeeld dat de persoon voorkomt op een lijst met kandidaten voor de komende verkiezingen. Luijten beloofde dat de VVD “passende maatregelen” zal nemen. “We sluiten hem uit van belangrijke informatie en zullen voorkomen dat hij hoog op de lijst komt te staan. Zodra het is toegestaan, zal de VVD de betrokken persoon royeren”, aldus Luijten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheid om ambtenaren, die kennis over corruptie achterhouden, disciplinair aan te pakken. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken vanochtend bevestigd. In een vorige week aan de Kamer gestuurde notitie over integriteit in de openbare sector gaf minister Dales (binnenlandse zaken) een overzicht van alle lopende en voorgenomen activiteiten om bestuurlijke corruptie tegen te gaan. De minister kondigde daarin aan dat zij aanpassing van de huidige wet- en regelgeving overweegt als het bestaande “instrumentarium” onvoldoende bescherming biedt tegen inbreuken op de integriteit.

Pag.3: Minister bevestigt infiltratie

Minister Hirsch Ballin (justitie) schreef gisteren in antwoord op vragen van Kamervoorzitter Deetman dat hem drie gevallen bekend zijn van infiltratie in de politiek. De Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck heeft Hirsch Ballin afgelopen vrijdag in een geheim rapport op de hoogte gesteld van “een drietal gevallen waarin sprake is van nauwe contacten tussen personen die enerzijds politieke activiteiten ontplooien en anderzijds bestendige contacten blijken te hebben met criminele organisaties”. In één geval zou het gaan om iemand die op landelijk niveau actief is. Hirsch Ballin gaf verder geen informatie over de politieke partij of hoedanigheid van de infiltrant. De minister wil alleen kwijt dat het geen Kamerlid betreft. De Kamervoorzitter wil met de fractievoorzitters bespreken of de minister voldoende heeft meegedeeld over de zaak.

Bij het openbaar ministerie in Rotterdam bestaat het vermoeden dat de Surinaamse infiltrant ten minste één strafzaak heeft geprobeerd te beïnvloeden. Bij de berechting van een Surinamer, die verdacht werd van betrokkenheid bij de smokkel van 187 kilo cocaïne van Suriname naar Rotterdam, ontstonden moeilijkheden toen bleek dat zijn strafdossier niet volledig was. Het laatste 'bevel gevangenhouding' tegen de man was verdwenen, hetgeen een vormverzuim opleverde. De man werd uiteindelijk toch veroordeeld tot een straf van acht jaar, doordat de rechtbank bereid was de vormvoorschriften soepel uit te leggen. De Rotterdamse persofficier van justitie, mr. L. de Jonge, ontkent dat er bewijs is dat de man banden onderhield met de Surinaamse cocaïnemafia. Hij zou zijn vertrokken “omdat zijn moeder in Suriname ziek was”.

Uit onderzoek van de politie zou zijn gebleken dat G. rechtstreeks contacten onderhield met de top van het drugskartel in Suriname. De politie vermoedt dat de man vooral op het parket ging werken “om te kunnen zien hoe het daar aan toegaat”. Het Rotterdamse openbaar ministerie is voor drugshandelaren een interessante bron van informatie, omdat de meeste verdovende middelen uit Suriname via de Rotterdamse haven worden ingevoerd.

Infiltratie in het overheidsapparaat kwam in het nieuws na uitspraken van korpschef Nordholt van de Amsterdamse politie in het televisieprogramma Nova. Een kort overzicht van het 'infiltratie-nieuws' van de afgelopen weken.

23 oktober. In het programma Nova onthult politiechef Nordholt van Amsterdam dat een criminele organisatie pogingen heeft gedaan in de hoofdstedelijke politiek door te dringen. De Amsterdamse officier van justitie Van Capelle ziet in dezelfde uitzending “steeds grovere vormen van infiltratie” bij de politie. Het openbaar ministerie geeft toe een corrupte medewerker in dienst te hebben gehad.

25 oktober. De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Vrakking zegt dat een criminele organisatie heeft geprobeerd binnen te dringen in de landelijke politiek. Minister Hirsch Ballin vraagt de Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck om opheldering. Kamervoorzitter Deetman eist op zijn beurt nadere toelichting van de minister.

26 oktober. De Amsterdamse PvdA onthult dat een 'niet-prominent lid' verdacht wordt van deelname aan een Turks-Nederlands heroïnesyndicaat. De man stond in het voorjaar korte tijd op de kandidatenlijst van de hoofdstedelijke raadsfractie.

27 oktober. De politieke partijen blijken er weinig voor te voelen kandidaten voor kieslijsten aan de politie voor te leggen.

28 oktober. Drie leden van een criminele organisatie hebben geprobeerd te infiltreren in het gemeentelijk apparaat van Arnhem. Men had het gemunt op de afdeling bevolking en wilde de catering van het stadhuis verzorgen.

    • Marcel Haenen