Grafiek: Nederlanders maken op hun werk meer ...

Grafiek: Nederlanders maken op hun werk meer gebruik van een computer dan hun collega's in andere EG-landen.

Ruim 40 procent gebruikt de computer ten minste twee uur per dag, een kwart zelfs de hele dag. Het hoge gebruik van computers in Nederland is gedeeltelijk toe te schrijven aan de omvangrijke dienstensector.

Britten gebruiken hun computer bijna even frequent als Nederlanders, terwijl het voormalige Oost-Duitsland nog een forse inhaalslag moet maken: slechts één op de vijftien mensen daar vult zijn werktijd volledig met bits en bytes.

Deze cijfers volgens uit onderzoek onder 12.500 werknemers en ondernemers in de Europese Gemeenschap, uitgevoerd in opdracht van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

    • Roald van der Linde