Drs. M.B.C. Beckers-de Bruijn (55) wordt met ...

Drs. M.B.C. Beckers-de Bruijn (55) wordt met ingang van 1 januari voorzitter van de Stichting Natuur en Milieu. Zij verliet afgelopen voorjaar de Tweede Kamer, waarin zij sinds 1977 zitting had, eerst voor de PPR en later voor GroenLinks. Zij volgt mr. J. Fokkens op. Fokkens is zeven jaar voorzitter van Natuur en Milieu en wordt nu voorzitter van de commissie milieubeheer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).