DISCOVERY

In NRC Handelsblad van 28 oktober is een foto afgebeeld dat een satelliet van het ruimteveer Discovery heeft gemaakt kort voordat het ruimteveer de satelliet oppikte en in zijn laadruim plaatste. De foto werd gemaakt tijdens een missie die op 12 september jongstleden begon en tien dagen later eindigde. Het zou de eerste keer zijn geweest dat een satelliet, die zich dichtbij een ruimteveer bevond, een foto van dat ruimteveer had gemaakt.

In 1983 is dat echter al eens het geval geweest. In juni van dat jaar voerde de Challenger een vlucht uit tijdens welke een Duitse satelliet tijdelijk overboord werd gezet en daarna weer werd geborgen. Tijdens de vrije vlucht heeft deze satelliet foto's van de Challenger gemaakt en een van die foto's werd in NRC Handelsblad van 23 juni 1983 afgedrukt.

Op die foto keek je recht in het vrachtruim van het ruimteveer en daaronder was bewolking te zien. Het verschil tussen deze foto en die van september van dit jaar is evenwel dat op laatstgenoemde foto de afstand tot het aardoppervlak van het ruimteveer goed tot uitdrukking komt door het stuk gekromde horizon bovenaan de opname.

    • H. Bosman