Clinton voert campagne voor NAFTA op

WASHINGTON, 2 NOV. De Amerikaanse president Bill Clinton heeft gisteren gewaarschuwd dat Europa of Japan de economische vruchten zullen plukken, indien het Congres het Noordamerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) tussen de VS, Canada en Mexico afkeurt.

“Als wij voor het akkoord weglopen en Mexico zet zijn ontwikkelingsstrategie voort, wat moet het dan doen? Het moet een zelfde overeenkomst sluiten met Japan of Europa.” De Amerikaanse president is bezig de campagne voor NAFTA op te voeren, nu het Congres op 17 november een besluit moet nemen. Zijn redevoering voor Amerikaanse zakenlieden werd via de satelliet in het hele land uitgezonden. “Als het Congres op 17 november nee stemt en ik was de premier van Japan, dan stuurde ik mijn minister van financiën op 18 november naar Mexico om daar met de president te spreken.” Clinton onderstreepte dat NAFTA de VS een groot voordeel brengen, omdat de Mexicaanse importtarieven voor Amerikaanse goederen die nu tot 20 procent bedragen, zullen verdwijn. “Dat geeft ons op de Mexicaanse markt een enorme voorsprong op Japan en de EG,” aldus Clinton. (Reuter, AP)